Βερνικόχρωμα Λαδομπογιά

Κωδικός:tsrlad-33221

Λαδομπογιά Παρασκευάζεται με βάση τις αλκυδικές ρητίνες.

Έχει μεγάλη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, άριστη πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα.

Εφαρμογές꞉ Εφαρμόζεται σε κάθε είδους επιφάνεια με πολύ καλά αποτελέσματα. Για μεταλλικές επιφάνειες συνιστάται η χρήση υποστρώματος.

Απλώνεται με πινέλο, ρολό ή πιστόλι.

Αραίωση꞉ BΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ꞉ 5 μέρη.

ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ή ΝΕΦΤΙ꞉ 1 μέρος

Απόδοση꞉ 12-15 m κιλό BΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ για πάχος 25 μικρά.

BΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑ βάσεις για σύστημα χρωματισμού.

 

7% ΑΡΑΙΩΣΗ

VOC (πτητικές οργανικές ενώσεις) (*)꞉ 399g/I

Οριακή τιμή μέγιστης περιεκτικότητας σε Π.Ο.Ε.(*)

(Τύπος꞉ Δ, κατηγορία꞉ Α/δ «εσωτερικής/εξωτερικής

χρήσης για τελειώματα και επενδύσεις από ξύλο και μέταλλο»)꞉

400 g/I από 1.1.2007, 300g/I από 1.1.2010. (*)

έτοιμου προς χρήση προϊόντος.

Ασφάλεια χρήσης

Να έχετε το δοχείο καλά σφραγισμένο και μακριά από παιδιά.Σε περίπτωση επαφής με τα ματιά ξεπλένετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο του προϊόντος.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πήγες νερού. Τα άδεια δοχεία να μην χρησιμοποιούνται για αποθήκευση τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να φοράτε στολή εργασίας και ο χώρος να αερίζεται .

Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων: 210 7793777

Αλλα προϊόντα μας
Χρωστικά

Χρωστικά tsrchr-00017

Χρωστικά  Κωδικός:tsrchr-00017 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά τα εργαλεία στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα

Read More »
Βεςρνίκι ξύλου εμποτισμού

Βερνίκι ξύλου εμποτισμού tsrvrn-83837

Βερνίκι ξύλου Εμποτισμού Κωδικός:tsrvrn-83837 Βερνίκι εξαιρετικής στιλπνότητας και αντοχής σε όλες τις καιρικές καταπονίσεις, κατάλληλo και ειδικό για επικάλυψη ξύλου. Τονίζει το χρώμα των επενδύσεων

Read More »
Βερνικόχρωμα νερεού

Βερνικόχρωμα νερού tsrvrn-83836

Βερνικόχρωμα Νερού Κωδικός:tsrvrn-83836   Άοσμο Φιλικό προς το περιβάλλον Υδατοδιαλυτό βερνίκι νερού, άοσμο, με βάση ακρυλικές και πολυουρεθανικές ρητίνες. Κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και

Read More »
Βερνικόχρωμα

Βερνικόχρωμα effecto colore tsrvrn-83835

Βερνικόχρωμα Κωδικός:tsrvrn-83835 Παρασκευάζεται με βάση τις αλκυδικές ρητίνες. Έχει μεγάλη αντοχή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, άριστη πρόσφυση και μεγάλη καλυπτικότητα. Εφαρμογές꞉ Εφαρμόζεται σε κάθε είδους

Read More »
Εργα μας