Βερνίκι για χρώμα Κιμωλίας

Κωδικός:tsrkim-32322

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Μετά τη χρήση στραγγίξτε καλά τα εργαλεία στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπουνάδα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

– Μακριά από παιδιά.

– Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

 Μην αδειάζετε το περιεχόμενο στην αποχέτευση.

Ασφάλεια χρήσης

Να έχετε το δοχείο καλά σφραγισμένο και μακριά από παιδιά.Σε περίπτωση επαφής με τα ματιά ξεπλένετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. 

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο του προϊόντος.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πήγες νερού. Τα άδεια δοχεία να μην χρησιμοποιούνται για αποθήκευση τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής να φοράτε στολή εργασίας και ο χώρος να αερίζεται .

Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων: 210 7793777

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΜΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΤΗΛ: 27610 62797

ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΚΟΠΕΛΟΥ 7 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΛ: 6944322000 – anakenizo.gr

Αλλα προϊόντα μας
Εργα μας